Συλλογή: Ακμή

Acne prone skin has a propensity to develop comedones and pimples. It is often oily and appears shiny. This is because the sebaceous glands produce more sebum than in other skin types.

Inflamed acne in the skin also develops scars or pigmentations more easily after you 'pop' the pimplea. UV light can cause inflammation of the skin, causing more outbreaks. Use UV protection daily. Also avoid hard scrubs that spread the acne bacterium and accelerate the inflammation. Acids that exfoliate gently and down into the skin are a better option.

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά
Τιμή
Η υψηλότερη τιμή είναι €38,00 Επαναφορά

122 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

122 προϊόντα

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Η υψηλότερη τιμή είναι €38,00

122 προϊόντα