Συλλογή: Acne

Acne usually begins during puberty when androgens, sex hormones, begin to be produced and stimulate the sebaceous glands to produce more sebum than necessary. Acne can also occur later in life, because of, for example, a hormone imbalance.

An excess of sebum, along with insufficient exfoliation of old skin cells makes the possibility of forming a stopper in the hair follicle more likely - a blackhead or pimple has then occurred. Fattier skin also often has an excess of bacteria that can cause inflammation in the blocked hair follicle, which can lead to a pimple (also called papule/pustule). These inflammations can become very deep, which can lead to cysts.

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά

132 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

132 προϊόντα

Διαθεσιμότητα

132 προϊόντα