Συλλογή: Combination Skin

Combination skin type has both dry and oily, OR normal and dry areas at the same time. Combination skin is often identifiable by a shiny and oily t-zone (forehead, nose and chin) and dry or normal skin in the other parts of the face. This skin type is very common, but also difficult to treat. Combination skin type is usually genetic.

The most important thing to remember with combination skin is that there is no one-size-fits-all treatment.

It depends on how naturally dry your dry areas are and how oily your oily areas are.

You will have to used different products to treat different sections of your face (products for oily skin on the t-zone and products for dry or normal skin on all other areas).

If you have sensitive areas, you should treat them first.

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά

163 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

163 προϊόντα

Διαθεσιμότητα

163 προϊόντα