Συλλογή: Eczema

Eczema is an inflammation of the skin brought on by impaired barrier function and causes the skin to become dry, red and often itchy. There are various types of eczema that can for example, be due to dry skin, an allergy, irritating substances or harsh climates. It usually occurs as a skin rash in the form of redness, swelling, itching and dryness, and possibly crusting, blistering, scaling, stretching and bleeding. Common areas are, for example, around the eyes, the décolletage, cheeks and scalp.

To treat eczema, it is important to focus on ingredients that relieve dryness and build up the skin barrier.

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά

85 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

85 προϊόντα

Διαθεσιμότητα

85 προϊόντα