Συλλογή: Λιπαρή επιδερμίδα

Oily skin is caused by the overproduction of fat in the sebaceous glands of the skin. There may be several factors that cause the skin to be oily, but the most common reasons are: hormonal, hereditary or due to incorrect skin care products that cause an imbalance in the skin.

Because sebum production is more active, this skin type more often has problems with congestion, such as blackheads, pimples and acne.

A common myth is that oily skin requires strong and dehydrating cleansing products. In fact, oily skin requires mild care with products that balance sebum production while simultaneously moisturising the skin.

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά

142 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

142 προϊόντα

Διαθεσιμότητα

142 προϊόντα