Συλλογή: Perioral Dermatitis

Perioral (periorificial) dermatitis is a red rash that circles your mouth. Your skin can be scaly, dry and flaky with swollen, inflamed bumps called papules. It is one of many types of dermatitis. Perioral dermatitis can look like acne and is often mistaken for it.
During a perioral dermatitis flare up, avoid active ingredients and focus on soothing, healing and protecting skincare products.

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά

77 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

77 προϊόντα

Διαθεσιμότητα

77 προϊόντα