Συλλογή: Mature Skin

Mature skin: cell turnover in skin occurs slower, resulting in decreased brightness, the skin becoming dry easily and pigmentation is more visible. Collagen, the building blocks of the skin, breaks down more easily and is harder to rebuild, which can make the skin limp, with decreased firmness and wrinkles. The rate of the ageing of your skin depends on a number of factors, but the main reasons may be genetic, or due to UV radiation and environmental pollution, all of play a major role. The latter two factors age your skin because free radicals form in the skin, which attack the cells and break them down.

Mature skin needs extra moisture and all skin types should have daily protection. Choose products that help the skin repair damage and that moisturise effectively.

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά

129 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

129 προϊόντα

Διαθεσιμότητα

129 προϊόντα